Sở Công thương triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019

08/10/2019 08:48

Ngày 7/10, Sở Công thương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 9 tháng và triển khai phương hướng hoạt động của các tháng cuối năm 2019.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Trong 9 tháng qua, ngành Công thương đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường tiêu thụ cho doah nghiệp… Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; thị trường hàng hóa và giá cả duy trì ổn định…

Theo đó, chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành 9 tháng tăng 16,6%, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường tăng 13,63% so với cùng kỳ năm 2018; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tuy có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn đạt 72% kế hoạch đề ra của năm 2019.

Bên cạnh đó, Sở Công thương triển khai thực hiện tốt chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; tăng cường quản lý về thương mại, hạn chế được tình trạng đầu cơ găm hàng nâng giá, gian lận thương mại, góp phần bình ổn giá cả thị trường...

Trong các tháng cuối năm 2019, ngành Công thương đề ra một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu: Giữ vững chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành nhằm đảm bảo mục tiêu tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2018; đưa tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường năm 2019 đạt 19.550 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch đề ra; phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 với kim ngạch xuất khẩu là 137 triệu USD.

Đồng thời, ngành Công thương cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu. Sở Công thương cũng triển khai kế hoạch quản lý cụm công nghiệp, tăng cường đầu tư hạ tầng công nghiệp, hạ tầng thương mại để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Thùy Hương

Chuyên mục khác