Quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

11/03/2023 13:12

Xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo và yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các giải pháp quyết liệt, đồng bộ ngay từ những tháng đầu năm. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình và các biện pháp để giải ngân vốn đầu tư, qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh giao là 4.712,6 tỷ đồng gồm nguồn ngân sách địa phương là 2.211.678 triệu đồng và nguồn ngân sách trung ương là 2.500.922 triệu đồng. Tỉnh ta đã thực hiện phân bổ 4.176.859 triệu đồng cho các sở ngành, huyện thành phố, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 535.741 triệu đồng (trong đó, thuộc nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và nguồn ngân sách địa phương).

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến ngày 20/2/2023, toàn tỉnh đã giải ngân được khoảng 190,58 tỷ đồng, đạt khoảng 6,43% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 địa phương đã giao (2.962,16 tỷ đồng) và đạt khoảng 5,31% so với kế hoạch vốn trung ương giao (3.587,16 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2022, số giải ngân tuyệt đối thấp hơn 16,79 tỷ đồng và tỷ lệ giải ngân thấp hơn 4,8% so với thực nguồn tại thời điểm báo cáo. Ước thực hiện hết quý I năm 2023, toàn tỉnh giải ngân được khoảng 20% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 địa phương giao.

Thi công đến đâu, hoàn thành thủ tục để giải ngân nguồn vốn ngay đến đó. Ảnh: P.N

 

Mới đây, tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2023 của UBND tỉnh, các đại biểu cũng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công dẫn đến nguồn vốn giải ngân thấp hơn so với cùng kỳ năm. Vì thế, tại Phiên họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã yêu cầu các sở, ngành, huyện thành phố khắc phục những tồn tại hạn chế và triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt và đồng bộ, trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng. Chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định. Rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới và kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án. Chuẩn bị mọi điều kiện để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn. Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

Tập trung thi công các dự án. Ảnh: PN

 

Tìm hiểu tại huyện Tu Mơ Rông, năm 2023, huyện được giao tổng kế hoạch vốn là hơn 146 tỷ đồng (kể cả nguồn từ chương trình mục tiêu quốc qia). Đến 20/2, các đơn vị trong huyện đã thực hiện giai được số tiền gần 12,4 tỷ đồng, bằng 8,46% so với nguồn vốn thực giao.

Theo ông Võ Trung Mạnh- Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, để thúc đẩy nhanh vốn đầu tư, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp để giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các dự án bố trí kế hoạch vốn năm 2023, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công; đồng thời yêu cầu nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án và kiên quyết cắt hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao. Ngoài ra, thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Tương tự, tại huyện Đăk Tô, năm 2023, tổng các nguồn vốn đầu tư công của huyện  là 85.217 triệu đồng. Rút kinh nghiệm từ các năm, huyện Đăk Tô đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm với quyết tâm phấn đấu, trong năm 2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Hy vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự nêu cao trách nhiệm của đơn vị sở ngành, các huyện, thành phố và sự cố gắng của các đơn vị thi công dự án, công trình, năm 2023 sẽ khắc phục được “căn bệnh nan y” tồn tại nhiều năm nay trong  quá thi công dự án và giải ngân vốn đầu tư công.       

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác