Phát động thi đua, xây dựng hợp tác xã điển hình tiên tiến

10/01/2018 13:19

Ngày 10/1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017, đồng thời phát động thi đua, xây dựng hợp tác xã điển hình tiên tiến năm 2018.

Trong năm 2017, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát động thi đua, xây dựng hợp tác xã điển hình tiên tiến. Toàn tỉnh thành lập mới 27 hợp tác xã (nâng tổng số hợp tác xã trong tỉnh lên 88), xây dựng 11 hợp tác xã điển hình tiên tiến; công nhận 6 hợp tác xã và 3 cá nhân điển hình tiên tiến. Kinh tế hợp tác xã ở tỉnh có những chuyển biến tích cực, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động và góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Năm 2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã tỉnh góp phần xây dựng nông thôn mới”; đồng thời tiếp tục duy trì các hợp tác xã điển hình tiến tiến và triển khai kế hoạch xây dựng thêm 5 hợp tác xã điển hình tiên tiến.  

Đại diện các hợp tác xã ký kết giao ước thi đua

 

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được Liên minh Hợp tác xã tỉnh tặng giấy khen; các hợp tác xã xây dựng hợp tác xã điển hình tiên tiến năm 2018 ký giao ước thi đua với nhau.

Tin, ảnh: VN

Chuyên mục khác