PC Kon Tum đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2024

19/03/2024 12:59

Năm 2024, công suất cực đại trên địa bàn tỉnh Kon Tum dự báo tăng khoảng 7% (khoảng 116 MW). Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã xây dựng phương thức vận hành, các kịch bản cấp điện và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho mùa khô và cả năm 2024.

Công nhân PC Kon Tum phát quang hành lang an toàn lưới điện. Ảnh: BC

 

Trong năm 2023, Công ty đã xây dựng và đóng điện đưa vào vận hành nhiều đường dây trung hạ áp, nâng tiết diện dây dẫn, nối lưới giữa các xuất tuyến nhằm san tải, nâng cao khả năng cung cấp điện, khả năng liên kết lưới điện và linh hoạt chuyển tải qua lại với nhau.

Trong quá trình sửa chữa, bảo trì và xây dựng mới lưới điện, các đơn vị thuộc Công ty áp dụng công nghệ hiện đại nhằm hạn chế tối đa thời gian mất điện ảnh hưởng khách hàng như: công nghệ sửa chữa nóng lưới điện, vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao…

Trong công tác vận hành lưới điện, PC Kon Tum chỉ đạo các điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra kỹ thuật lưới điện, đặc biệt, lưu ý các trạm biến áp phân phối, đường dây có nguy cơ đầy tải/quá tải cục bộ trong mùa khô 2024 để từ đó chủ động có giải pháp nâng công suất, san tải kịp thời. Thực hiện chụp ảnh bằng camera nhiệt tại các vị trí mối nối, tiếp xúc của thiết bị và đường dây, phát hiện và xử lý kịp thời các vị trí bất thường bằng công nghệ hotline. Các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng các đơn vị thí nghiệm tăng cường thực hiện công tác thí nghiệm bằng công nghệ đo PD online, thực hiện công tác bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (CBM). Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, phát quang hành lang cây xanh, đảm bảo khoảng cách an toàn quy định và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nhằm giảm các sự cố do vi phạm hành lang lưới điện.

Ngoài ra, Công ty cũng đã đẩy mạnh việc khai thác, vận hành hiệu quả Trung tâm điều khiển lưới điện Kon Tum trong việc giám sát, vận hành lưới điện, tập trung khai thác dữ liệu giám sát, đo đếm từ xa, hệ thống camera từ các trạm biến áp 110kV và các thiết bị phân phối 22kV để phát hiện và xử lý sớm các hiện tượng bất thường trên lưới điện…

Song song với đó, PC Kon Tum khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện; đồng thời tuyên truyền đến khách hàng các ứng dụng kiểm soát mức độ sử dụng điện hàng ngày để sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Bảo Châu

 

Chuyên mục khác