Ngọc Hồi: 10 năm huy động được hơn 345 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

10/09/2019 05:31

Đây là thông tin được UBND huyện Ngọc Hồi cung cấp tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tổ chức vào ngày 9/9.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MT

 

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh; sự hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình của Văn phòng Điều phối cấp tỉnh; sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các đơn vị đỡ đầu tài trợ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các công trình, hạng mục liên quan.    

Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt từ 10-15 tiêu chí và 1 xã đạt dưới 10 tiêu chí; tổng huy động nguồn lực thực hiện là 345,59 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn trên địa bàn tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân; phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp... Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và gìn giữ an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Ngọc Hồi đặt ra mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới và phấn đấu có từ 1-3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 1 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có từ 3 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Khen thưởng các tập thể. Ảnh: MT
Khen thưởng các hộ gia đình và cá nhân. Ảnh: MT

 

Tại hội nghị, UBND huyện Ngọc Hồi khen thưởng 4 tập thể, 2 hộ gia đình, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Mai Trâm

 

 

 

Chuyên mục khác