Ngành Ngân hàng gắn tăng trưởng tín dụng với phát triển kinh tế - xã hội

06/06/2020 06:01

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Kon Tum bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, triển khai có hiệu quả các chính sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và ngoại hối bảo đảm hệ thống ngân hàng trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả.

Trong giai đoạn 2016-2020, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn, phù hợp nhu cầu người gửi tiền, áp dụng các mức lãi suất và kỳ hạn linh hoạt để thu hút nguồn tiền gửi, nhằm chủ động trong thanh toán và cung ứng vốn tín dụng, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh với tổng vốn huy động tín dụng đạt 17.000 tỷ đồng. Do quy mô nền kinh tế còn thấp và tích luỹ của người dân trong tỉnh chưa cao, nên việc huy động vốn chưa đạt như kỳ vọng.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 32.500 tỷ đồng, vượt 1.600 tỷ đồng mục tiêu đề ra, phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương trong việc kiểm soát lạm phát, tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), giải quyết nợ xấu; trong đó, tín dụng chính sách đạt 3.000 tỷ đồng và tăng đều qua các năm. Nguồn vốn tín dụng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, các nhu cầu đời sống chính đáng của người dân. Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2016-2020 còn 310 tỷ đồng, thấp hơn mức cho phép và tăng không đáng kể so với kế hoạch đề ra.

Năm 2020, ngành Ngân hàng tỉnh thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên; chú trọng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; triển khai các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện quyết liệt các giải pháp tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả nhóm giải pháp mở rộng tín dụng. Ảnh: XB

 

Cùng với những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng tỉnh Kon Tum đã có nhiều hoạt động trong công tác an sinh xã hội, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Ngay từ đầu tháng 2/2020, trước ảnh hưởng xấu của dịch bệnh Covid-19, NHNN chi nhánh tỉnh Kon Tum đã sớm chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng trên địa bàn theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của UBND tỉnh.

Cụ thể, đến ngày 29/2/2020, các chi nhánh TCTD trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi vay cho 27 khách hàng (14 doanh nghiệp và 13 hộ kinh doanh) với dư nợ hơn 919 tỷ đồng (số tiền miễn giảm lãi là 48 triệu đồng), gồm các lĩnh vực nông nghiệp (94%), thương mại, dịch vụ (2,5%) và hoạt động y tế, giáo dục và công ích (3,2%).

Đến ngày 30/3/2020, các chi nhánh TCTD đã thực hiện miễn giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 50 khách hàng (trong đó có 23 khách hàng doanh nghiệp) với dư nợ bị ảnh hưởng là 1.175 tỷ đồng (trong đó dư nợ của khách hàng doanh nghiệp là 1.100 tỷ đồng), số tiền miễn giảm lãi là 430 triệu đồng (lãi miễn giảm cho doanh nghiệp là 422 triệu đồng). Các số liệu hỗ trợ trên sẽ tăng nhanh trong các tháng tiếp theo do Thông tư 01/2020/TT-NHNN được ban hành ngày 13/3/2020.

Trong giai đoạn 2021-2025, quán triệt chỉ đạo của Thống đốc NHNN về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng trong thời gian tới, ngành Ngân hàng Kon Tum sẽ thực hiện mở rộng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay ngân hàng, gắn tăng trưởng hoạt động ngân hàng với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng triển khai các loại hình dịch vụ ngân hàng nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Ngành Ngân hàng tỉnh phấn đấu đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn huy động tín dụng đạt 27.300 tỷ đồng, tăng 10.300 tỷ đồng so với giai đoạn 2016-2020; tổng dư nợ tín dụng đạt 56.500 tỷ đồng, tăng 24.000 tỷ đồng so với giai đoạn 2016-2020, trong đó, tín dụng chính sách  đạt 6.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu phấn đấu luôn dưới 3% trên tổng dư nợ địa bàn.

MINH TÂN

Chuyên mục khác