Lương sẽ tăng đến 400.000 đồng/tháng từ năm 2015

11/11/2014 10:14

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/1/2015 sẽ cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng...
Mức lương tối thiểu vùng hiện nay đang dao động từ 2,1 triệu - 3,1 triệu đồng/tháng (ảnh minh họa). 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động tại các đơn vị kinh tế.

Theo đó, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, từ 1/1/2015 sẽ được hưởng mức lương mới, thay cho mức được quy định tại Nghị định 182/2013.

Đối tượng áp dụng gồm: doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký lại hoặc chưa chuyển đổi theo quy định; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của nghị định này.

Nghị định nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 1/1/2015 như sau: Vùng 1: 3.100.000 đồng/tháng; vùng 2: 2.750.000 đồng/tháng; vùng 3: 2.400.000 đồng/tháng; vùng 4: 2.150.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng.

Chính phủ nhấn mạnh, mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất.

Đồng thời phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề, kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề.

Nghị định nêu rõ, khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Cũng trong chiều 10/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung dành 11.000 tỷ đồng để tăng lương cho các đối tượng hưu trí, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) từ ngày 1/1/2015.

Nguồn VN Enonomy.vn

Chuyên mục khác