Làm rõ nguyên nhân lúa lép

01/11/2016 15:03

Ngày 1/11, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Kon Tum - Nguyễn Quốc Vương đã ký ban hành thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Kon Tum.

Theo thông báo này, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum giao Trạm Khuyến nông và Dịch vụ nông lâm nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố và UBND xã Đoàn Kết kiểm tra, có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến tình trạng lúa lép; đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng các quy trình, quy định trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, năng suất lúa trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 29/10/2016, Báo Kon Tum điện tử có bài phản ánh “Thành phố Kon Tum: Người dân lao đao vì lúa lép”.

Văn Phương

Chuyên mục khác