Lãi suất vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

02/08/2016 14:43

Kể từ ngày 15/8/2016, các đối tượng theo quy định sẽ được vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm.

Ngày 27/7, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản 2526/NHCS-TDSV hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở với lãi suất 4,8%/năm, thời hạn cho vay tối thiểu 15 năm và tối đa không quá 25 năm.

Đối tượng được vay vốn bao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Về điều kiện vay vốn, người vay vốn phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

Người vay vốn cũng phải có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Đến hết ngày 31/12/2016, lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm theo Quyết định 1013/QĐ-TTg ngày 06/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ…

Văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016. NHCSXH Chi nhánh tỉnh đang triển khai cho các phòng giao dịch các huyện, thành phố nghiên cứu văn bản và thực hiện ngay trong tháng 8/2016.

Lê Sang

Chuyên mục khác