Kon Tum được hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng phòng bệnh lở mồm long móng

08/08/2016 09:29

Cùng với 14 địa phương khác trong cả nước, tỉnh Kon Tum được hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng để mua vắc xin tiêm phòng bệnh lở mồm long móng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định hỗ trợ 25.560.236.400 đồng cho 15 địa phương từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 để mua vắc xin typ 0, A tiêm phòng bệnh lở mồm long móng. Trong đó, tỉnh Kon Tum được hỗ trợ 2.469.000.000 đồng.

Các địa phương khác được hỗ trợ bao gồm: Quảng Ninh 771.915.200 đồng, Lạng Sơn 1.426.800.000 đồng, Cao Bằng 3.229.160.000 đồng, Nghệ An 4.559.200.000 đồng, Quảng Trị 314.880.000 đồng, Thừa Thiên Huế 293.560.000, Quảng Nam 1.486.168.000 đồng, Đắk Lắk 5.725.240.000 đồng, Đắk Nông 760.861.600 đồng, Lâm Đồng 2.562.286.800 đồng, Bình Phước 715.040.000 đồng, Tây Ninh 145.763.200 đồng, Long An 656.000.000 đồng, Đồng Tháp 453.361.600 đồng.

Vân Tuyền

Chuyên mục khác