Kon Tum có 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực

04/08/2016 11:27

2 sản phẩm được vinh danh là: sản phẩm cà phê Đăk Hà của Công ty XNK Cà phê Đăk Hà và sản phẩm cà phê bột DakMark của Công ty TNHH MTV Nguyên Huy Hùng.

Tin từ Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh, tại Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2016 diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 vừa qua, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương) đã tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tỉnh Kon Tum có 4 sản phẩm tham gia và có 2 sản phẩm được vinh danh là: sản phẩm cà phê Đăk Hà của Công ty XNK Cà phê Đăk Hà và sản phẩm cà phê bột DakMark của Công ty TNHH MTV Nguyên Huy Hùng.

Sản phẩm cà phê Đăk Hà đang được đóng gói. Ảnh: TH

 

Các sản phẩm của Kon Tum được vinh danh lần này được Hội đồng bình chọn cấp khu vực đánh giá là có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển, mở rộng thị trường.

Các sản phẩm này sẽ được ưu tiên xét chọn hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương và Quốc gia để phát triển, mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ và quảng bá xúc tiến thương mại...

TH

Chuyên mục khác