Kon Rẫy chủ động phòng, chống cháy rừng

22/03/2023 13:08

Ngay từ đầu mùa khô 2022-2023, lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã chủ động triển khai công tác phòng, chống cháy rừng nhằm bảo vệ an toàn cho những cánh rừng.

Huyện Kon Rẫy có tổng diện tích đất rừng là 61.039,10ha, trong đó, rừng tự nhiên 56.608,75ha và rừng trồng 4.430,35ha. Công tác phòng, chống cháy rừng luôn được ngành chức năng, chính quyền các xã, thị trấn và chủ rừng trên địa bàn huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm mỗi khi bước vào mùa khô.

Để chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã triển khai nhiều giải pháp, phương án như: Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân; hướng dẫn, kiểm tra công tác đốt, dọn rẫy và tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với hộ dân có diện tích đất sản xuất gần rừng. Hướng dẫn các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng xây dựng phương án phòng, chống cháy rừng theo quy định; chú trọng làm các đường ranh cản lửa, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ, vật tư, phương tiện để phòng, chống cháy rừng...

Lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy tuần tra, kiểm soát. Ảnh: T.H

 

Ông Bùi Thái Tùng - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy cho biết, toàn huyện đang duy trì hoạt động 1 tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng cấp huyện, 7 tổ công tác liên ngành cấp xã và 66 tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy cấp thôn. Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phát dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống cháy rừng.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra tại các điểm có nguy cơ cháy rừng cao để phát hiện, xử lý kịp thời khi xảy ra cháy. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân cẩn trọng việc sử dụng lửa khi vào rừng” - ông Bùi Thái Tùng cho biết.

Xã Đăk Ruồng có 2.298,99ha rừng tự nhiên, được giao cho 55 hộ dân và 2 cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Từ đầu mùa khô 2022-2023, xã đã xây dựng các phương án phòng, chống cháy rừng trình cấp thẩm quyền phê duyệt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng; chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các hộ nhận khoán tăng cường tuần tra rừng.

Bà Nguyễn Thị Lan- Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng cho hay,  nhận thức rõ công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ thường xuyên, chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống cháy rừng đến từng thôn làng; giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất rẫy, không để tình trạng đốt, dọn rẫy gây cháy lan vào rừng và thường xuyên tuần tra, canh gác tại các vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao.

Kiểm lâm địa bàn xã Đăk Ruồng hướng dẫn người dân thôn 9 phát dọn thực bì. Ảnh: Thu Hiền

 

Bà Y Đào - Tổ phó Tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn 9 (xã Đăk Ruồng) cho biết, cộng đồng quản lý bảo vệ rừng thôn 9 có 2 nhóm với 7 hộ dân nhận bảo vệ 17,18ha rừng. Để chủ động phòng, chống cháy diện tích rừng được giao quản lý, các nhóm phát dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa tại vị trí giáp ranh để khi phát dọn, đốt thực bì không bị cháy lan vào rừng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy được giao quản lý 29.233,05ha rừng và đất lâm nghiệp, tại các xã Đăk Kôi, Đăk Pne, Đăk Tơ Lung và Tân Lập. Ngay từ đầu mùa khô 2022-2023, Công ty đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống cháy rừng trên toàn bộ lâm phần được giao quản lý, đặc biệt chú trọng đối với 600ha rừng trồng có nguy cơ cháy cao. Tổ chức tu bổ, làm mới 59km đường băng cản lửa; trang bị các bảng cấm lửa trên toàn bộ lâm phần; bố trí lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phối hợp cùng 14 cộng đồng nhận khoán tham gia trực 24/24h tại các vị trí cửa rừng và chòi canh lửa để quan sát, phát hiện và triển khai kịp thời lực lượng dập lửa khi có cháy rừng xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Viết Bẩy - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy cho biết: Bước vào mùa khô, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu, nâng cao ý thức bảo vệ rừng thì công ty tập trung đẩy mạnh công tác tuần tra rừng, triển khai các phương án chữa cháy, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ, nhân lực, hậu cần ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Tin tưởng rằng, với những nỗ lực trong công tác phòng, chống cháy rừng của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, chủ rừng và người dân trên địa bàn huyện Kon Rẫy, những cánh rừng sẽ được bảo vệ an toàn.     

Thu Hiền

Chuyên mục khác