Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

14/05/2023 13:39

Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tập trung huy động nguồn lực, phối hợp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị- xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ủy thác cho vay các nguồn vốn tín dụng chính sách. Qua đó, củng cố và nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Chung- Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết, trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập, dưới sự thay đổi nhanh về công nghệ số, tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại đòi hỏi nghiệp vụ quản lý, cho vay các nguồn vốn tín dụng phải có những thay đổi kịp thời về phương thức, cơ chế phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. Qua đó, đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng luôn duy trì bền vững, hiệu quả trước những biến động của nền kinh tế; kiểm soát và đánh giá đúng, hiệu quả các tiêu chí trong cho vay như đối tượng, mức vay, hồ sơ, phương thức vay, cơ chế xử lý nợ, rủi ro...

Theo đó, thời gian qua, NHCSXH tỉnh chủ động tiến hành rà soát quy trình nghiệp vụ, nghiên cứu áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ để cung cấp các sản phẩm tiện ích cho khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả giải quyết công việc.

Thông tin chính sách, hộ vay được niêm yết công khai tại Điểm giao dịch xã. Ảnh: H.T

 

Hiện nay, NHCSXH tỉnh duy trì và vận hành hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, cập nhật đầy đủ các phiên bản nâng cấp chương trình phần mềm, đảm bảo yêu cầu từ Trung tâm Công nghệ thông tin; triển khai nhiều tiện ích, thí điểm App Quản lý tín dụng chính sách, Mobile Banking. Đồng thời, triển khai hệ thống camera Giao dịch xã, kết nối hệ thống camera trung tâm toàn Chi nhánh để theo dõi công tác kho quỹ, cài đặt các phần mềm tiện ích và phần mềm diệt virus tại hội sở tỉnh và các phòng giao dịch.

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, NHCSXH tỉnh chú trọng công tác kiểm soát, thu hồi và xử lý nợ quá hạn; không ngừng nâng cao chất lượng công tác cho vay và đôn đốc thu hồi lãi tồn, tuyên truyền hộ vay tham gia tiền gửi tổ viên. Đến nay, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn chi nhánh duy trì ở mức thấp (chiếm 0,32%/tổng dư nợ), chủ yếu tập trung vào những hộ vay bỏ đi khỏi địa phương, đi làm ăn xa chưa có điều kiện để trả nợ. Toàn tỉnh hiện có 36 xã không có nợ quá hạn (chiếm 35,2%); 59 xã có nợ quá hạn dưới 0,5% (chiếm 57,8%); chất lượng tín dụng toàn tỉnh năm 2022 xếp loại tốt, trong đó có 100 xã xếp loại tốt (chiếm 98%), 2 xã xếp loại khá (chiếm 0,2%).

Nghiệp vụ nhận tiền gửi hàng tháng của tổ viên tổ TK&VV tiếp tục hoạt động thường xuyên, giúp cho tổ viên nâng cao ý thức tiết kiệm để tạo lập vốn tự có, tạo nguồn cho việc trả nợ, trả lãi. Đến nay, toàn tỉnh có 100% tổ TK&VV thực hiện nghiệp vụ nhận tiền gửi tổ viên với gần 68.500 tổ viên tham gia gửi tiền với số dư gần 135 tỷ đồng.

Điều đáng nói, hoạt động điểm giao dịch ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch, chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng hiệu quả cao.

Theo thống kê, hoạt động giao dịch xã đã thực hiện gần 96% tổng giá trị giao dịch của toàn Chi nhánh với khách hàng, trong đó tỷ lệ giải ngân đạt trên 96% (tăng 1,11% so với năm 2021); tỷ lệ giao dịch thu lãi đạt trên 99,% (tăng 0,85% so với năm 2021); duy trì chất lượng hoạt động giao dịch xã năm 2022 đạt gần 94% (tăng 0,11% so với năm 2021).

Nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay chất lượng tín dụng trên địa bàn tỉnh luôn duy trì xếp loại tốt, nợ xấu và nợ quá hạn luôn ở mức thấp (nợ quá hạn ở mức 0,16%); chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng nâng cao. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 27.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách; xây dựng và sửa chữa, cải tạo 11.903 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; duy trì và tạo việc làm 5.750 lao động...

Có thể thấy, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, NHCSXH tỉnh đã giữ vững và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, tăng dần tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng, giảm dần tỷ lệ nợ quá hạn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Mục tiêu NHCSXH tỉnh đề ra là, đến cuối năm 2023, phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 10%, hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng; tổng giá trị giao dịch tại điểm giao dịch xã đạt trên 98%; tỷ lệ xếp loại tốt, khá các tổ TK&VV hàng tháng đạt 100%; 100% các xã, phường, thị trấn có chất lượng tín dụng xếp loại tốt; tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt 100%; tỷ lệ thu nợ đến hạn trên 90%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%/tổng dư nợ.         

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác