Không chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước Công ty Cấp nước Kon Tum

09/07/2015 16:11

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục là chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum và thực hiện cổ phần hóa công ty này trong năm 2015 theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch trước đó, quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum sẽ được chuyển giao từ UBND tỉnh Kon Tum về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, UBND tỉnh Kon Tum thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của loại doanh nghiệp trong lĩnh vực này chịu sự giám sát của Nhà nước nhằm bảo đảm lợi ích của nhà cung cấp nước sạch cũng như người dân sử dụng nước, trong đó có xét đến việc hỗ trợ cấp nước cho người nghèo và các khu vực đặc biệt khó khăn. Do đó, UBND tỉnh Kon Tum đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum từ UBND tỉnh Kon Tum về SCIC.

 

Chuyên mục khác