Khoanh nợ cho các hộ bị thiệt hại do cá chết bất thường tại lòng hồ thủy điện Plei Krông

05/08/2017 17:59

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum có văn bản yêu cầu các Chi nhánh Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Đăk Hà rà soát, khoanh nợ, giãn nợ đối với khoản vay của các hộ nông dân bị thiệt hại do cá chết bất thường tại lòng hồ thủy điện Plei Krông, thuộc địa phận huyện Đăk Hà.

Cụ thể, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ dân vay vốn đầu tư nuôi cá tại đây bị thiệt hại do cá bị chết bất thường, căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng; xem xét cho vay mới để giúp các hộ dân khôi phục sản xuất; xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước, thu lãi sau nhằm giúp các hộ dân khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Hoa Ban

Chuyên mục khác