Huyện Kon Plông: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

22/08/2019 11:23

Sáng 22/8, UBND huyện Kon Plông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐT

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Kon Plông đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần người dân khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt.

 Theo đó, lĩnh vực kinh tế của huyện Kon Plông duy trì tốc độ phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt 16,2%; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng cây dược liệu được đẩy mạnh; thu hút đầu tư vào địa bàn chuyển biến theo hướng tích cực với 95 dự án triển khai thực hiện cùng tổng vốn đầu tư đăng ký 18.390.514 triệu đồng; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường luôn ở mức cao; công tác khám chữa bệnh, cấp phát và quản lý thẻ BHYT được thực hiện tốt; các chính sách về bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, đúng đối tượng…

Đến thời điểm hiện tại, huyện Kon Plông có 1 xã đạt 18 tiêu chí (Pờ Ê), 1 xã đạt 16 tiêu chí (Đăk Long), 3 xã đạt 15 tiêu chí (Đăk Tăng, Ngọc Tem, Măng Cành), 2 xã đạt 12 tiêu chí (Hiếu, Măng Bút) và 2 xã đạt 11 tiêu chí (Đăk Ring, Đăk Nên); bình quân đạt 14 tiêu chí/xã.

Huyện Kon Plông đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 4/9 xã đạt chuẩn về nông thôn mới (Pờ Ê, Đăk Long năm 2019; Măng Cành, Đăk Nên năm 2020); không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (đối với 4 xã đạt chuẩn) là 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã Măng Bút, Đăk Ring, Đăk Tăng, Hiếu, Ngọc Tem giảm 6 - 8%/năm.

Nhân dịp này, UBND huyện Kon Plông khen thưởng 10 tập thể và  21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: ĐT

 

Đức Thành

 

 

Chuyên mục khác