Huyện Đăk Glei nỗ lực xây dựng nông thôn mới

05/04/2017 09:13

Thời gian qua, tuy gặp khó khăn do điều kiện xuất phát điểm thấp, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Đăk Glei đã có những chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Một trong những thành quả rõ nét nhất, mang lại nhiều niềm vui cho người dân vùng nông thôn là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá, khu sinh hoạt văn hóa – thể thao đã được quan tâm đầu tư xây dựng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.

Khu tập luyện TDTT của xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei). Ảnh: Q.Đ

 

Cũng như nhiều hộ gia đình khác, sau khi con đường giao thông trong thôn được bê tông hóa, đi lại thuận tiện, ông A Lớ (thôn Đăk Rú, xã Đăk Pék) đã cố gắng sửa sang lại nhà cửa, tập trung phát triển sản xuất để nâng cao đời sống, chung sức xây dựng khu dân cư ngày một phát triển.

Ông A Lớ cho biết: Từng hộ gia đình phấn đấu làm kinh tế, mở rộng diện tích trồng cây bời lời, cà phê, chuối, lúa, bắp; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm... Bà con trong thôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng làm ăn phát triển kinh tế, mong muốn làm giàu chính đáng.

Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Đăk Glei đã có 3 xã Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Kroong hoàn thành từ 10- 12 tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Các xã còn lại hoàn thành từ 5-7 tiêu chí. Đặc biệt, đã có trên 55% số thôn trong huyện có đường giao thông nội thôn cứng hóa, đạt chuẩn.

Theo kế hoạch trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, huyện Đăk Glei  đặt mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo thứ tự là xã Đăk Môn (hoàn thành trong năm 2018); các năm tiếp theo là xã Đăk Pék, Đăk Kroong và Đăk Choong. Các xã còn lại phấn đấu hàng năm đạt từ 1-2 tiêu chí.  

Để đạt mục tiêu đề ra, hiện nay, ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo theo hướng bền vững, hạn chế tình trạng vừa thoát nghèo lại tái nghèo trở lại. Vì hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn của huyện còn khá cao, trên 40%.

Ông A Tuyển - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék cho biết: Xã luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo, thường xuyên tuyên truyền vận động bà con thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo; ưu tiên các nguồn lực để đầu tư cho 4 thôn đặc biệt khó khăn về cơ sở hạ tầng, vốn vay, hỗ trợ giống cây trồng và vật nuôi, hỗ trợ sinh kế để các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, tiến tới thoát nghèo bền vững.

Về các giải pháp của huyện, ông Trịnh Xuân Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong thời gian tới, huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bên cạnh đó, ưu tiên các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn....  

Theo kế hoạch, trong năm 2017, tổng kinh phí huy động cho đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn mới của huyện Đăk Glei dự kiến trên 13,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách của Trung ương đầu tư gần 4 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn Chương trình 135 và các chương trình, dự án khác.

Sau đợt huy động nhân dân ra quân tham gia xây dựng nông thôn mới hồi đầu năm, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Glei đang triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017. Phấn đấu đến cuối năm 2017, toàn huyện có ít nhất 4 xã là Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Kroong và Đăk Choong đạt từ 10-14 tiêu chí xã nông thôn mới.

Quang Định

Chuyên mục khác