Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 734 tại xã Đăk Psi

05/08/2017 17:59

Chiều 4/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Nguyễn Đức Tuy đã ký quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 734 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định số 744/QĐ-UBND, căn cứ Khoản 7, Điều 87, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND tỉnh quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành X505214, do UBND tỉnh Kon Tum cấp ngày 4/6/2003 cho Nông trường 701 (nay thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê 734) tại xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính; công bố công khai để tổ chức có liên quan và người dân được biết.

Trước đó, ngày 6/9/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 1018/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.443.482m2 đất do Công ty TNHH MTV Cà phê 734 đang quản lý, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận QSD đất số X505214 ngày 4/6/2003 tại xã Đăk Psi. Lý do thu hồi là doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất.

Liên quan đến diện tích đất trên, trong nhiều năm qua, nhiều hộ dân ở xã Đăk Psi đã khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền về việc họ nhận chuyển quyền sử dụng vườn cây và hoàn trả toàn bộ số vốn đầu tư với tổng giá trị hơn 5,8 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất vì toàn bộ giấy tờ đất đai đã được doanh nghiệp thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Đến ngày 22/6/2017, tại cuộc họp bàn biện pháp giải quyết kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu hồi của doanh nghiệp cho một số hộ dân ở xã Đăk Psi, đồng chí Nguyễn Đức Tuy đã yêu cầu các bên có liên quan khẩn trương các thủ tục rút giấy chứng nhận để UBND tỉnh ra quyết định hủy giấy cũ, cấp giấy mới cho người dân.

          Thành Hưng

Chuyên mục khác