Huy động các nhà máy thủy điện nhỏ cấp điện trong thời gian không nhận điện lưới quốc gia

06/11/2014 14:48

Để phục vụ công tác thi công đường dây 220kV Pleiku-Kon Tum, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung sẽ tiến hành cắt điện đường dây 110 kV Pleiku-Kon Tum trong khoảng thời gian từ 22h ngày 7/11/2014 đến 18h30 ngày 8/11/2014; từ 4h30-14h ngày 9/11/2014.

Ngày 6/11, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức Hội nghị bàn việc huy động các nhà máy thủy điện nhỏ cấp điện trong thời gian không nhận điện lưới quốc gia.

Trong thời gian không nhận lưới điện quốc gia, sẽ huy động các tổ máy của các nhà máy phát điện trên địa bàn dựa trên nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nhằm vận hành lưới điện Kon Tum một cách an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng.

Để lưới điện Kon Tum vận hành bình thường, Hội nghị đề nghị các nhà máy điện kiểm tra bảo vệ tần số, cài đặt lại ổn định tĩnh bộ điều tốc của tổ máy ở mức 4%, cài đặt vùng chết điều chỉnh tần số bộ điều tốc của các tổ máy phát điện ở giới hạn 50 ± 0,5 Hz và nghiêm túc thực hiện theo biểu đồ để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn…

VN

Chuyên mục khác