Hội thảo phổ biến tình hình phát triển kinh tế thương mại khu vực tam giác phát triển CLV

01/04/2016 08:10

Ngày 31/3, Sở Công thương phối hợp với Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Công thương) tổ chức Hội thảo phổ biến báo cáo tình hình phát triển kinh tế thương mại khu vực Tam giác phát triển CLV và các cơ chế chính sách tạo thuận lợi thương mại cho khu vực này.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế thương mại khu vực Tam giác phát triển CLV và những khuyến nghị về chính sách, cơ chế hợp tác hiện có giữa các nước trong khu vực; giới thiệu khái quát về các hiệp định, thoả thuận song phương, đa phương hiện có giữa 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam; hiệp định song phương Việt – Lào và quá trình đàm phán Hiệp định Xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại khu vực Tam giác phát triển (Hiệp định CLV), cơ hội và thách thức dự kiến từ Hiệp định này đối với khu vực tam giác phát triển CLV.

Theo các chuyên gia, khu vực tam giác phát triển gồm 13 tỉnh của  Campuchia, Lào và Việt Nam được coi là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với 3 nước trên các khía cạnh cả về an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái. Tuy nhiên, việc trao đổi thương mại giữa các tỉnh thuộc khu vực này vẫn chưa phát triển; đặc biệt các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại phía Lào và Campuchia vẫn gặp những khó khăn nhất định. Chính vì vậy, việc tạo cơ chế ưu đãi và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư của các tỉnh trong khu vực góp phần thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại giữa các tỉnh của ba nước trong khu vực này là rất cần thiết. Qua đó, tạo điều kiện phát triển về kinh tế - xã hội, tăng cường mối quan hệ về nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam với Lào và Campuchia...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi về khó khăn và kinh nghiệm để giải quyết các khó khăn khi tiếp cận xuất khẩu sản phẩm Việt Nam trong khu vực Tam giác phát triển và mong muốn có cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động kinh doanh, thương mại tại khu vực này...

Thuỳ Hương

Chuyên mục khác