Hội thảo góp ý Dự thảo Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

30/08/2023 11:00

Sáng 30/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: TH

 

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức về sự phù hợp của nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng, điều kiện hỗ trợ... tại Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum với các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (ngày 19/4/2022) của Chính phủ và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP (ngày 24/6/2023) và của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung của Dự thảo Nghị quyết như: Sự phù hợp về hình thức và nguyên tắc hỗ trợ vật tư cho hộ gia đình, hỗ trợ sau đầu tư đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức có phương án, dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt; những giải pháp chính để tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; cơ sở xác định nội dung, mức hỗ trợ; cơ sở xác định nhu cầu, nguồn lực của cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện hỗ trợ chính sách đặt ra; việc quy định mốc thời gian áp dụng các chính sách hỗ trợ...

Qua đó, giúp hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương, tạo đột phá và sức lan tỏa mạnh; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tạo được sự thống nhất, đồng bộ với các chương trình, chính sách hỗ trợ khác.

Thùy Hương

Chuyên mục khác