Hội thảo “Chia sẻ kiến thức về cải thiện môi trường kinh doanh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp”

23/11/2023 11:50

Ngày 23/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kiến thức về cải thiện môi trường kinh doanh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh”.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: HN

 

Tham dự Hội thảo có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính của tỉnh, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Hội thảo, đại biểu được cán bộ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về: Nâng cao nhận thức và vai trò cán bộ, viên chức, người lao động trong hình thành hành vi tích cực, cải thiện môi trường  kinh doanh, hướng tới hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các kỹ năng cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư thông qua PCI nhằm tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh…

Thông qua Hội thảo giúp tăng cường kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh phù hợp với bối cảnh phát triển của tỉnh, từ đó, xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước, nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 và các năm tiếp theo...

Hà Nam

Chuyên mục khác