Hiệu quả từ tín dụng chính sách ở Sa Thầy

28/06/2023 06:14

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy, cùng với triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội là một trong những giải pháp giúp địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an ninh, trật tự, cuộc sống người dân trên địa bàn.

Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sa Thầy đang triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đạt hiệu quả cao với tổng dư nợ trên 521 tỷ đồng với 8.864 khách hàng còn dư nợ; trong đó duy trì tăng trưởng dư nợ so với đầu năm cao nhất so với các địa phương trên toàn tỉnh với gần 41 tỷ đồng, đạt 85,4% kế hoạch giao. Chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, nợ xấu luôn ở mức thấp với tổng nợ quá hạn và nợ khoanh 1,025 tỷ đồng, chiếm 0,19%/tổng dư nợ.

Ông Phan Đình Tân- Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sa Thầy cho biết: “Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, NHCSXH huyện có kế hoạch phân bổ kịp thời nguồn vốn vay đến các xã, thị trấn trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển của địa phương. Đồng thời, thực hiện hiệu quả phương thức quản lý vốn thông qua ủy thác đảm bảo việc bình xét cho vay nhanh chóng, kịp thời, chất lượng. Đơn vị cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý tín dụng chính sách giúp việc giao dịch và vay vốn được thuận tiện, nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn”.

Kết hợp tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách về tín dụng đến với người dân tại các điểm giao dịch xã. Ảnh: H.T

 

Một trong những ứng dụng công nghệ thông tin được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sa Thầy triển khai hiệu quả trong thời gian qua là phần mềm Quản lý tín dụng chính sách, hoạt động trên các thiết bị thông minh sử dụng hệ điều hành Android hoặc IOS. Phần mềm này cung cấp thông tin về các phương án tín dụng chính sách xã hội, cơ sở dữ liệu cho vay, trả lãi và gốc của khách hàng và nhiều tiện ích khác đáp ứng các yêu cầu về bảo mật, tiện lợi và hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn Phòng giao dịch huyện Sa Thầy triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ đã có hiệu quả tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, được chính quyền, người dân địa phương đánh giá cao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công việc, chuyển đổi số toàn diện trong quản lý tín dụng chính sách.

Ông Phan Đình Tân cho biết: “Để triển khai đồng bộ và có hiệu quả phần mềm quản lý tín dụng chính sách, Phòng giao dịch tiến hành triển khai kế hoạch tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm đến đầy đủ các đối tượng; đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn. Từ đó, giúp cán bộ NHCSXH có thông tin số liệu nhanh chóng, chính xác trong quản lý, kiểm tra các nguồn vốn vay; đẩy nhanh tiến độ, thuận tiện trong giao dịch tại xã. Bên cạnh đó, tình hình, số liệu hoạt động của các tổ chức, đơn vị nhận ủy thác đều được cập nhật kịp thời trên ứng dụng để dễ dàng quản lý, theo dõi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn”.

Hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm Quản lý tín dụng chính sách. Ảnh: HT

 

Bên cạnh đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tín dụng, thời gian qua, Phòng giao dịch huyện Sa Thầy tích cực cho vay nguồn vốn theo Nghị định 28 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTS&MN trên địa bàn huyện. Nhờ nguồn vốn vay đã giúp nhiều địa phương, hộ gia đình trên địa bàn huyện đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất, từng bước thực hiện ước mơ làm giàu, thoát nghèo bền vững.

Ông Đinh Trọng Lịch- Chủ tịch UBND xã Ya Ly cho biết: “Toàn xã Ya Ly hiện có hơn 430 hộ vay vốn từ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sa Thầy với tổng dư nợ trên 26 tỷ đồng. Cũng nhờ nguồn vốn này mà đời sống người dân không ngừng được cải thiện, giảm mạnh hộ nghèo và tăng dần số lượng hộ khá, giàu. Địa phương đang phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi đang tích cực vận động người dân vay vốn từ Phòng giao dịch huyện Sa Thầy để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để thoát nghèo bền vững”.

Có thể thấy, với những kết quả đạt được thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sa Thầy. Đây là tiền đề quan trọng giúp địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng chiến lược đã đề ra, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác