Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum

13/03/2024 14:45

Sáng 13/3, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Phạm Đình Thanh - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Kon Tum quản lý hoặc góp vốn giai đoạn 2016-2023, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TL

 

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum, vốn điều lệ của Công ty hơn 83 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 35% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty và Công đoàn cơ sở của Công ty chiếm 2,41% vốn điều lệ; cổ phần bán công khai lần đầu ra công chúng chiếm 62,59% vốn điều lệ.

Vốn nhà nước tại Công ty qua các năm được bảo toàn. Hằng năm, doanh thu tăng bình quân gần 10%; lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 44,75%; năng suất lao động tăng sau cổ phần hóa.

Ông Phan Quốc Hòa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum giải trình với Đoàn khảo sát. Ảnh: TL

 

Cơ chế phân công, phân cấp tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước ngày càng hoàn thiện; chức năng kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp được chú trọng đã tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước trong quản lý, bước đầu khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp nhà nước.

Qua khảo sát trực tiếp và nghe các ý kiến của các thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan quản lý ngành, UBND thành phố Kon Tum và đơn vị chịu sự giám sát về những bất cập trong việc cấp nước ở một số hộ dân ở các xã, phường thuộc thành phố Kon Tum; về việc khắc phục tình trạng thiếu nước trước mắt và lâu dài; về giá nước mà cử tri đã kiến nghị; về tỷ lệ cổ phần hóa do Nhà nước nắm giữ; về đất đai sau khi Công ty cổ phần hóa... Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh phổ biến, thông tin về Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2015 của Quốc hội “về tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” để các cơ quan, doanh nghiệp thống nhất nội dung và có đánh giá đầy đủ, chính xác.

Đồng chí cho rằng qua khảo sát cho thấy việc cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum được thực hiện đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả tích cực; những vướng mắc, kiến nghị của Công ty đã được chính quyền quan tâm, giải quyết.

Qua đây, đồng chí đề nghị các sở, ngành có liên quan và Công ty nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, có phương án sát hợp với thực tế về giá nước mà cử tri đã kiến nghị, đồng thời có kiến nghị cụ thể về vấn đề đất đai.

Tài Lương                                                             

Chuyên mục khác