Điều chỉnh Dự án kè chống sạt lở sông Đăk Bla, đoạn qua làng Plei Đôn và Kon Rờ Bàng

19/02/2016 07:10

Ngày 16/2, UBND tỉnh đã có văn bản số 300/UBND-KTTH thống nhất chủ trương điều chỉnh Dự án kè chống sạt lở sông Đăk Bla, đoạn qua làng Plei Đôn và làng Kon Rờ Bàng, thành phố Kon Tum như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể: Điều chỉnh quy mô đầu tư, hướng tuyến của dự án như Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh, đồng thời phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn để thực hiện đầu tư.

UBND tỉnh giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tính toán, lựa chọn các vị trí xung yếu để đầu tư trước, xác định các điểm dừng thi công, điểm dừng kỹ thuật tại các vị trí cho phù hợp; có giải pháp gia cố đảm bảo ổn định, an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, phát huy hiệu quả của dự án.

Về nguồn vốn đầu tư: Giai đoạn I, triển khai thực hiện từ nguồn vốn đã bố trí; giai đoạn II, triển khai từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hoa Ban

Chuyên mục khác