Để kinh tế tập thể phát huy đúng vai trò

02/07/2015 17:57

Kinh tế tập thể có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nói chung và đặc biệt trong tiến trình chúng ta đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới hiện nay. Vì vậy, để kinh tế tập thể phát triển đúng với vai trò của nó, Liên minh HTX tỉnh đã và đang thể hiện quyết tâm bằng các biện pháp cụ thể nhằm đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Xây dựng mô hình HTX tiên tiến để nhân rộng

Với ý nghĩa đó và sự quyết tâm vực dậy kinh tế tập thể, Liên minh HTX tỉnh đã quyết tâm xây dựng những mô hình HTX điển hình tiên tiến. Trong đó, Liên minh HTX tỉnh đã lựa chọn xây dựng 5 mô hình HTX điển hình trong năm 2015. Đây cũng là những HTX đang có sự phát triển khá mạnh. Những HTX được lựa chọn hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau. Đó là HTX Đoàn Kết- thành phố Kon Tum và HTX Sáu Nhung- huyện Đăk Hà, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; HTX Tân Tiến (thành phố Kon Tum) và HTX Vạn Thành (huyện Ngọc Hồi), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; Quỹ Tín dụng nhân dân Hòa Bình (thành phố Kon Tum). Theo Liên minh HTX, việc xây dựng được các mô hình HTX điển hình tiên tiến nhằm để nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh.

Hợp tác xã nấm Măng Đen. Ảnh: VP

 

Tuy nhiên, để xây dựng được các mô hình HTX điển hình thì cần có sự phối hợp đồng bộ, sự quan tâm thường xuyên của các cấp, các ngành và đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các HTX được chọn xây dựng thành công mô hình HTX điển hình tiên tiến”- ông Nguyễn Thái Lợi- Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhấn mạnh.

Quyết tâm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Để kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh phát triển đúng với vai trò của nó, Liên minh HTX đã và đang tập trung củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012. Đặc biệt, Liên minh HTX cũng đang tham mưu tỉnh tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đối với THT, HTX; đồng thời tăng cường triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đã được ban hành; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện việc lồng ghép, hỗ trợ, tạo điều kiện để HTX, THT tham gia thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn để tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại chỗ trên địa bàn; tập trung phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động THT, HTX trong các ngành, lĩnh vực, gắn với nhu cầu sản xuất, đời sống của các hộ xã viên. Từ đó, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các THT, HTX cả về kinh tế, xã hội và tổ chức, góp phần nâng cao vị thế của khu vực HTX.

Song song với đó, Liên minh HTX sẽ đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới cho HTX, THT, phối hợp cơ quan chức năng liên quan triển khai các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể đã ban hành; tư vấn các HTX đổi mới công nghệ sản xuất, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho xã viên, người lao động và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các thành phần kinh tế khác... góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Quyết tâm là vậy nhưng theo Liên minh HTX tỉnh, để làm được điều đó cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. “Để kinh tế tập thể phát triển thì cần sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến xã, chứ nếu chỉ một mình HTX thì rất khó phát huy được đúng vai trò của mình ”- ông Nguyễn Thái Lợi - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết.

Hiện nay, Luật HTX năm 2012 đã có hiệu lực và theo quy định của luật thì các HTX phải chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012. Toàn tỉnh hiện có 97 HTX, nhưng chỉ còn 44 HTX hoạt động, tuy nhiên cũng mới chỉ có 6 HTX thực hiện việc chuyển đổi, trong khi đó theo quy định đến 1/7/2016 là thời hạn chót các HTX phải chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

Ông Nguyễn Thái Lợi cho biết: Hiện, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố yêu cầu tổ chức, triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc triển khai theo Luật HTX 2012 và đã giao trách nhiệm cho các huyện, thành phố nhưng qua theo dõi, việc thực hiện này chưa được các huyện, thành phố chú trọng, quan tâm.

Như vậy, để kinh tế tập thể phát triển đúng với vai trò của nó, các cấp chính quyền cần vào cuộc, quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về các chính sách hỗ trợ để kinh tế tập thể ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trong tỉnh, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa vùng thành thị và nông thôn.

 Văn Phương

Chuyên mục khác