Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

06/09/2023 13:02

UBND tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình giải ngân và giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Năm 2023, tổng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 3.587 tỷ đồng (ngân sách địa phương 1.086 tỷ đồng và ngân sách trung ương là 2.501 tỷ đồng). Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương giao, qua rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, tỉnh đã thực hiện giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là 4.818 tỷ đồng, gồm nguồn ngân sách địa phương là 2.317 tỷ đồng và nguồn ngân sách trung ương là 2.501 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/7, tổng kế hoạch vốn năm 2023 đã giải ngân 860.536 triệu đồng, đạt 24% tổng kế hoạch Trung ương đã giao. Trong quá trình thực hiện, một số chủ đầu tư đã giải ngân kế hoạch đạt kết quả tốt như các huyện Sa Thầy, Đăk Glei, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Ảnh: PN 

 

Huyện Đăk Glei được giao tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 42.096 triệu đồng để thực hiện 28 công trình (13 công trình chuyển tiếp, 15 công trình khởi công mới. Đến nay, đã giải ngân 8.990 triệu đồng đạt 21% kế hoạch vốn năm 2023, đạt 37% kế hoạch vốn thực giao.

Bà Y Thanh - Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, huyện thường xuyên có văn bản đôn đốc các xã, Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện tăng cường chỉ đạo, giám sát nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành để giải ngân, tránh dồn về những tháng cuối năm, phấn đấu đến 30/1/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023 được giao.

Cũng theo bà Y Thanh, huyện cũng chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường rà soát các dự án không thể giải ngân hết vốn để điều chuyển sang dự án có khối lượng giải ngân lớn cùng nguồn vốn, tránh tình trạng mất vốn, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chuyển.

Ông Ngô Việt Thành - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Dù các cấp, các ngành đã có những nỗ lực nhưng vì nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đã tồn tại cố hữu từ lâu nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với kế hoạch đề ra. Do đặc thù của hoạt động đầu tư, việc giải ngân đòi hỏi phải có một quá trình và tích lũy giá trị khối lượng thực hiện mới có thể thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại Kho bạc để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành.

Tập trung đẩy nhanh thi công các dự án và hoàn thiện hồ sơ thanh toán giải ngân vốn đầu tư. Ảnh: PN 

 

Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân về cơ chế chính sách đó là quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp, yêu cầu chuyển đổi còn phức tạp, phải xin nhiều cấp, ý kiến nhiều bộ, ngành, chưa tạo sự chủ động cho địa phương, làm mất rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung triển khai thực hiện dự án. Cùng với đó là một số quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, thống nhất, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và còn chậm được sửa đổi.

Nhiều dự án triển khai trên địa bàn tỉnh còn chậm giải ngân là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, có các dự án trọng điểm vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất, kiểm kê, kê khai để phân loại đất đền bù, lựa chọn các vị trí để lập quy hoạch, hoàn thiện thủ tục xây dựng khu tái định cư; việc xây dựng giá đất cụ thể bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân, quy trình thủ tục trình phê duyệt phương án bồi thường.

Một số chủ đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư dẫn đến tình trạng “vốn chờ dự án đủ thủ tục”. Năng lực của chủ đầu tư còn yếu, triển khai thực hiện chưa quyết liệt, chưa hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao; một số chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán; năng lực chuyên môn của một số cán bộ quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu còn hạn chế.

Phấn đấu thực hiện giải ngân cao nhất kế hoạch năm 2023, từ các nguyên nhân tồn tại đã được nhận diện, tỉnh đã tập trung rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ các dự án, nhiệm vụ không có khả năng giải ngân sang các dự án giải ngân tốt hơn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.                                     

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác