Đẩy mạnh cho vay tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

25/03/2023 13:05

Để góp phần phục hồi phát triển kinh tế và sớm ổn định đời sống cho người dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới sau đại dịch Covid-19, tỉnh ta đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt 5 chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh cho biết: “Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022, đã góp phần vào việc phục hồi nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết nhiều vấn đề lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh. Với sự tham gia quyết liệt, đồng bộ của các cấp ngành, đến nay, các nội dung, hạng mục cho vay theo Nghị quyết số 11 được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.”

Ngay sau khi Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, tỉnh ta đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với chính quyền các cấp kịp thời rà soát nhu cầu vay vốn để trình cấp có thẩm quyền xem xét giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay với tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2022-2023 là 1.266 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là 658 tỷ đồng, năm 2023 là 608 tỷ đồng). Theo đó, riêng năm 2022, tỉnh được Trung ương giao chỉ tiêu 358,7 tỷ đồng cho vay 5 chương trình, đến nay đã giải ngân gần 300 tỷ đồng (đạt gần 84% kế hoạch). Bên cạnh đó, tỉnh còn phân bổ 25 tỷ đồng để ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn vay và đã được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng.

Các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 đang được đẩy mạnh giải ngân kịp thời, đảm bảo. Ảnh: H.T

 

Đến nay, việc triển khai cho vay các chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó có 3/5 chương trình giải ngân đạt tỷ lệ 100%, gồm Chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Chương trình cho vay nhà ở xã hội, Chương trình cho vay học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập.

Qua triển khai thực hiện các Chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đã tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 3.472 lao động; xây mới 180 nhà ở xã hội; 849 học sinh, sinh viên mua máy tính và trang thiết bị học tập trực tuyến; 6 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn để tu sửa, phục hồi hoạt động giáo dục; 1.277 hộ nghèo DTTS vay vốn xây mới, sửa chữa nhà để ở. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh - xã hội và ổn định đời sống của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, thực hiện cho vay Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh đã giải ngân hơn 71 tỷ đồng với hơn 1.500 hộ còn dư nợ (đạt 53% kế hoạch) và được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện phân bổ nguồn vốn sớm và có tỷ lệ giải ngân đạt cao so với cả nước.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Chung, bên cạnh các kết quả đạt được, trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP vẫn còn một số khó khăn, bất cập đang được Chính phủ, địa phương cùng các bộ ngành đẩy nhanh quá trình hoàn thiện, tháo gỡ. Như có hạng mục cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, do nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ thực hiện Chương trình từ Trung ương phân bổ muộn, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chưa được ban hành đầy đủ, ảnh hưởng một phần của mùa vụ sản xuất nông nghiệp chưa được triển khai.

Ngoài ra, nguồn vốn cho vay từ Trung ương phân bổ về còn hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu theo địa phương đề xuất. Mặt khác, đến nay Trung ương chưa thông báo dự kiến vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025, chính điều này cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, phê duyệt kế hoạch, nguồn vốn đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025...

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, thời gian tới, tỉnh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn để cho vay chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo kế hoạch của tỉnh đã xây dựng trong năm 2023; mở rộng đối tượng cho vay cho tất cả các đối tượng có nhu cầu; cho chủ trương chuyển các khoản vay chưa được giải ngân hết sang cho vay một số chương trình khác. 

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác