Đăk Tô: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa

01/07/2023 13:05

Thực hiện các nghị quyết của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thời gian qua, trên địa bàn huyện Đăk Tô đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, sản xuất theo chuỗi liên kết. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để ngành nông nghiệp huyện Đăk Tô bắt kịp xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Để các nghị quyết của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung các nghị quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đồng thời, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, các cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nghị quyết. UBND huyện Đăk Tô cũng đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị theo lĩnh vực chuyên môn để tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ cách làm của người dân trong sản xuất, từ nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hàng hóa.

Cánh đồng lớn rau theo tiêu chuẩn VietGap tại thị trấn Đăk Tô. Ảnh: T.T

 

“Thực hiện các nghị quyết về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, trong những năm gần đây, huyện Đăk Tô tập trung triển khai và mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của người dân”- ông Tưởng Văn Khanh, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện đánh giá.

Đến hiện tại, huyện Đăk Tô đã hình thành 4 cánh đồng lớn được chứng nhận, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Trong đó, 2 cánh đồng lớn trồng cà phê vối tại xã Diên Bình và xã Tân Cảnh với diện tích 74ha; 1 cánh đồng lớn rau tại thị trấn Đăk Tô với diện tích 5ha và 1 cánh đồng lớn trồng nếp cái hoa vàng 5,26ha. Đồng thời, hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao, bền vững, bước đầu có kết quả như mắc ca, cà phê, mía đường, dứa, khổ qua rừng.

Một số mô hình mới đạt kết quả đang được nhân rộng. Tiêu biểu như, giống cà phê TR4, TR9, TS5 (xanh lùn), lai đa dòng TRS1; giống lúa mới Thiên ưu 8, RVT, HT1; giống mì mới KM 140. Nhiều diện tích cây trồng đã được nông dân đầu tư hệ thống tưới tiêu, tưới tiết kiệm nước trong sản xuất. Một số diện tích cây ăn quả, chanh dây sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học. Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, để tăng thu nhập cho gia đình.

Nhờ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện đã có sự chuyển dịch tích cực. Nhiều loại cây trồng giá trị kinh tế thấp đã được chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Nhân rộng giống mì mới KM 140. Ảnh: TT

 

Các đơn vị chú trọng thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 26/7/2019 của UBND huyện về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Đăk Tô. Trong đó, xác định được một số sản phẩm đặc trưng trên địa bàn (măng le, tinh bột nghệ, nấm dược liệu, gạo lứt đỏ Ngọc Tụ…). Nhiều sản phẩm đã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và đóng gói, đăng ký thương hiệu (cà phê rang xay đóng gói; trà đọt khổ qua túi lọc, trái khổ qua rừng khô, nấm lim xanh).

Từ các chương trình cụ thể trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác có chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả góp phần quan trọng trong việc hình thành chuỗi liên kết giá trị, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và nâng cao thu nhập cho một bộ phận người dân.

Ông Tưởng Văn Khanh cho biết: Qua công tác triển khai, có thể thấy, việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã trực tiếp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại các vùng nông thôn. Trong thời gian tới, huyện Đăk Tô tiếp tục vận động các hộ đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn, theo hướng sạch và an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Huyện đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất quy mô lớn. Các đơn vị chức năng tiếp tục đồng hành với bà con xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhằm đưa sản phẩm có thế mạnh của địa phương ra thị trường trong và ngoài tỉnh.       

Tất Thành

Chuyên mục khác