Đăk Tô: Kiểm tra chất cấm nhóm beta-agonist trong chăn nuôi

25/10/2016 18:41

Trong các ngày 24 - 25/10, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Đăk Tô tiến hành kiểm tra đột xuất, lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra chất cấm nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi ở các xã Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, thị trấn Đăk Tô và tại khu giết mổ tập trung của huyện.

Đoàn đã lấy mẫu nước tiểu của heo kiểm tra bằng kít thử nhanh tại các trại chăn nuôi quy mô từ 100 con trở lên và tại khu giết mổ tập trung của huyện Đăk Tô. Tổng đàn heo thịt giai đoạn xuất chuồng tại các điểm lấy mẫu kiểm tra hơn 500 con.

Kết quả bước đầu đều âm tính với các chất cấm Salbutamol, Clenbutamol, Ractotopamine thuộc nhóm Beta-agonist, không chứa các chất cấm nêu trên.

Thời gian tới, UBND huyện Đăk Tô tiếp tục kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại.

Xuân Anh

Chuyên mục khác