Đăk Tô khó hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

23/11/2023 13:35

Dù đã có rất nhiều nỗ lực, tuy nhiên việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Tô vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đối với 2 xã Văn Lem và xã Ngọc Tụ, qua rà soát cho thấy sẽ khó hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Văn Lem là 1 trong 7 xã của tỉnh nằm trong lộ trình kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tuy nhiên, qua rà soát, xã khó về đích đúng hẹn. Tính đến ngày 30/9, xã mới đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vẫn còn 9 tiêu chí chưa đạt. Cụ thể, tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu chí số 8 xã chưa có trang/cổng thông tin điện tử, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính của xã chưa đạt từ 30% trở lên; tiêu chí số 9 về nhà ở, vẫn còn 28 nhà tạm, dột nát; tiêu chí số 10 về thu nhập bình quân đầu người mới đạt 32 triệu đồng/người/năm (quy định từ năm 2023 đạt từ 44 triệu đồng/người trở lên); tiêu chí số 11 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã còn 29,13%; tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động qua đào tạo; tiêu chí số 13 xã chưa thực hiện được truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGap hoặc tương đương; tiêu chí số 14 về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học chỉ đạt 48% (quy định phải lớn hơn hoặc bằng 70%); tiêu chí số 15 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 33,8% (quy định dưới 24%). 

Đăk Tô khó khăn trong thực hiện tiêu chí thu nhập. Ảnh: HN

 

Không chỉ vậy, trong năm nay trên địa bàn xã đã xảy ra 1 vụ trọng án dẫn đến không đạt chuẩn tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh. Theo đánh giá của xã Văn Lem, đến thời điểm này có một số tiêu chí có thể tập trung nguồn lực để hoàn thành, tuy nhiên, còn có nhiều tiêu chí xã còn cách xa so với quy định, như thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học phổ thông nên trong khoảng thời gian ngắn từ nay đến cuối năm khó mà thực hiện.

Tương tự, trên địa bàn huyện còn có xã Ngọc Tụ nằm trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2022 nhưng không về đích đúng hẹn và có kế hoạch xây dựng đạt chuẩn trong năm 2023. Tuy nhiên, qua rà soát, xã rất khó đạt chuẩn trong năm nay. Tính đến ngày 30/9/2023, xã mới đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt. Cụ thể, tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu chí số 8 xã chưa có trang/cổng thông tin điện tử, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính của xã chưa đạt từ 30% trở lên; tiêu chí số 9 xã còn 1 nhà tạm, nhà dột nát; tiêu chí số 10 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 40,6%; tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở xã còn cao, 26,86% (quy định là thấp hơn hoặc bằng 8,5%); tiêu chí số 13  xã chưa thực hiện được truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGap hoặc tương đương; tiêu chí số 15 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi còn 31,25%. Không chỉ vậy, xã Ngọc Tụ dù đã có hợp tác xã, tuy nhiên, trong năm nay đã có quyết định giải thể, như vậy xã không có hợp tác xã và không đạt chuẩn tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất.

Trong năm 2023, huyện Đăk Tô phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Cảnh, Diên Bình, Kon Đào) hoàn thành 19/19 tiêu chí theo quy định; xã Ngọc Tụ, Văn Lem được công nhận là xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt bình quân 16,25 tiêu chí. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9/2023, xã Diên Bình đạt 16/19 tiêu chí, xã Tân Cảnh 15/19 tiêu chí, xã Kon Đào 14/19 tiêu chí, xã Ngọc Tụ 12/19 tiêu chí, xã Văn Lem 10/19 tiêu chí, xã Đăk Trăm 10/19 tiêu chí, xã Đăk Rơ Nga 9/19 tiêu chí, xã Pô Kô 12/19 tiêu chí. 

Tiêu chí tỷ lệ trẻ em bị thấp còi cũng chưa đạt. Ảnh: HN

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, UBND huyện đã thực hiện phân bổ hết kế hoạch vốn là 17.972 triệu đồng. Trong quá trình triển khai, huyện luôn ưu tiên nguồn lực vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bố trí ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư những chỉ tiêu, nội dung chưa đảm bảo như hoàn thiện hệ thống giao thông; chỉnh trang, cải tạo vườn nhà; hàng rào, cổng ngõ gắn với phát quang vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế.

Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện vẫn còn những khó khăn. Một số tiêu chí khó thực hiện như tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, hay như ở chỉ tiêu 8.4, xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (yêu cầu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt tối thiểu 30%) thì ở 8/8 xã đạt rất thấp, chưa tới 10%. Một số xã còn bị rớt lại một số chỉ tiêu, tiêu chí so với năm 2022 như xã Văn Lem rớt chỉ tiêu 14.2 tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học; 3 xã Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, Văn Lem rớt chỉ tiêu 15.3 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Theo ông Đặng Quang Hải- Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô, trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt; có lộ trình thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt ở từng xã, trong đó, tập trung vào các nhóm tiêu chí: tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, môi trường, hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên với các xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.             

Hà Nam

Chuyên mục khác