Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy

16/03/2023 11:41

Sáng 16/3, Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy.
Quang cảnh công bố Quyết định thanh tra. Ảnh: TVP

 

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TTr, ngày 10/3/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng.

Trong đó, tập trung kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuần tra, kiểm tra rừng và công tác phối hợp; giao khoán bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp; phát hiện và xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp…

Đồng thời, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính; bao gồm: Quản lý sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn dịch vụ môi trường rừng và các nguồn vốn khác; chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản; sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng các loại quỹ…

Thời kỳ thành tra từ năm 2020 đến năm 2022, những nội dung liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác