Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

15/03/2023 13:08

Sáng 15/3, Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Ban quản lý).
Quang cảnh công bố quyết định thanh tra. Ảnh: TVP

 

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TTr, ngày 9/3/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính về Luật Kế toán, Luật Ngân sách nhà nước đối với việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công tác tự kiểm tra tài chính, công khai tài chính và xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán; việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng các nguồn thu phát sinh; việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng và đầu tư mua sắm, sửa chữa lớn về tài sản; việc sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí; việc quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và chủ trương đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng; việc chấp hành quy định về công tác lập và thẩm định dự án, sự tuân thủ của thiết kế với quy chuẩn và tiêu chuẩn của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thẩm quyền của cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán và quyết toán công trình; thẩm quyền của cơ quan ra quyết định phê duyệt đề cương khảo sát, thiết kế-tổng dự toán công trình; việc chấp hành trình tự, thủ tục trong thiết kế công trình, điều kiện khởi công công trình; công tác khảo sát thiết kế, thiết kế kỹ thuật thi công, công tác lập hồ sơ mời thầu và tiên lượng mời thầu; việc thực hiện công tác đấu thầu, chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, kiểm tra tính hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án về công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn, thi công, quản lý dự án; việc tuân thủ các quy định trong công tác phê duyệt phương án, áp dụng đơn giá, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác giám sát thi công và chất lượng các công trình xây dựng; việc hợp đồng xây lắp, tiến độ thi công; công tác bảo hành, bảo trì công trình và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành; việc bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng và đánh giá hiệu quả đầu tư, làm rõ những sai phạm, quy trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân có vi phạm (nếu có).

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác