Công bố kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu

03/11/2017 17:38

Ngày 3/11, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu sau hơn 1 năm triển khai thực hiện theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh.

Việc điều tra, đánh giá thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh được triển khai tại 102 xã thuộc 10 huyện, thành phố với tổng diện tích điều tra 512.172,76ha.

Kết quả cho thấy, tổng diện tích đất bị thoái hóa là 166.561,45ha, chiếm 32,52%. Trong đó, diện tích đất bị thoái hóa nặng 10.659,07ha, chiếm 2,08%; thoái hóa trung bình 29.434,01ha, chiếm 5,75%; thoái hóa nhẹ 126.468,37 ha, chiếm 24,69%.

Cũng từ việc điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu, đã xác định được 4 loại hình thoái hoá đất trên địa bàn tỉnh gồm: Đất bị suy giảm độ phì; đất xói mòn do mưa; khô hạn nhưng chưa dẫn đến hoang mạc hoá; kết von, đá ong hóa. Trong đó, phổ biến là thoái hoá do suy giảm độ phì, thoái hóa xói mòn do mưa, thoái hoá do khô hạn.

Khô hạn là 1 trong 3 hình thái thoái hóa đất phổ biến hiện nay

 

Việc điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu nhằm xác định thực trạng đất đai, các  nguyên nhân dẫn đến thoái hoá đất và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất, góp phần quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai của tỉnh...

Tin, ảnh: Thành Hưng

Chuyên mục khác