Cơ bản hoàn thành Dự án đo đạc, cắm mốc ranh giới đất cho các công ty lâm nghiệp

14/02/2017 18:13

Ngày 14/2, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai Dự án lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum, Dự án được lập cho 7 công ty lâm nghiệp: Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Kon Rẫy, Kon Plông. Tổng dự toán kinh phí thực hiện Dự án là 91,2 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% (hơn 63,843 tỷ đồng), 30% còn lại sử dụng ngân sách địa phương (27,36 tỷ đồng).

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tính đến ngày 13/2, các nhà thầu tư vấn đã thực hiện lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất ở 41/43 xã (phát sinh xã Văn Lem, huyện Đăk Tô và xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy so với phương án thiết kế ban đầu); xác định ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới 3.096,1/3.227km; đúc 3.552/3.567 mốc ranh giới; chôn, vẽ sơ đồ vị trí 3.391/3.552 mốc; xác định tiếp điểm có tường vây 118/108 điểm; lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất 2.996/3.227km; lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới của 41/43 xã.

Bên cạnh đó, đã thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính (tỷ lệ 1/10.000) 207.213/221.985,4ha; đo vẽ chi tiết chỉnh lý bản đồ  9.394/3.379 thửa; biên tập bản đồ và in xác nhận hồ sơ các cấp và giao nộp sản phẩm 158.463/ 221.985,4ha; đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức là 339 hồ sơ (sau khi hoàn thành các hạng mục)...

Tại hội nghị, các nhà thầu tư vấn cam kết hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng đã ký kết, đúng kế hoạch đã đề ra, kết thúc dự án vào ngày 30/6/2017.

Tin, ảnh: Thành Hưng

Chuyên mục khác