Chuyển đổi hơn 222ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng mỳ

26/09/2017 17:59

​Tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ đông xuân 2017 - 2018, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình trồng mỳ trên diện tích lúa thiếu nước, kém hiệu quả với tổng diện tích 222,3ha.

Theo Kế hoạch số 173/KH-SNN, ngày 18/9 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong vụ đông xuân 2017 - 2018, sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình chuyển đổi sang trồng mỳ trên diện tích lúa thiếu nước, kém hiệu quả tại 2 huyện Đăk Tô (137,3 ha) và Sa Thầy (85 ha). 

Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa nước vụ Đông Xuân 2016-2017 kém hiệu quả sang trồng mỳ tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Ảnh: H.L

 

Tổng kinh phí hỗ trợ  là hơn 2,52 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 1,6 tỷ đồng, Quỹ cứu trợ tỉnh hơn 928 triệu đồng. Người dân tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 1 lần không quá 3 triệu đồng/ha chi phí về giống; đồng thời tự đầu tư phân hữu cơ, đối ứng 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Để được hỗ trợ, diện tích đất đăng ký chuyển đổi phải nằm trong kế hoạch chuyển đổi đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc chuyển đổi không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hoá đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thuỷ lợi phục vụ trồng lúa.

Hồng Lam

Chuyên mục khác