Bức tranh kinh tế tỉnh năm 2016

02/01/2017 10:36

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kỷ niệm 25 năm thành lập lại tỉnh; kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011- 2015, đặc biệt việc triển khai mạnh mẽ các dự án trọng điểm… là tiền đề quan trọng tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng của tỉnh ước tăng 8,01% so với năm 2015, các sản phẩm chủ lực tiếp tục phát triển; môi trường đầu tư được cải thiện; thị trường hàng hóa sôi động hơn... Bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều mảng sáng với gam màu tươi, hứa hẹn năm 2017 sẽ có nhiều mục tiêu tăng cao.

Điều đáng ghi nhận đầu tiên, đó là lạm phát được kiểm soát và tăng ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng ước thực hiện năm 2016 tăng 2,47%. Kinh tế tăng trưởng khá, các ngành, lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực. Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện 169.978ha, đạt 103,5% kế hoạch và tăng 0,73% so với năm 2015.

Vườn cà phê xứ lạnh của A Khanh, làng Long Rủa, xa Mang But, huyen Kon Plong cho quả. Ảnh: V.N 

 

Các sản phẩm chủ lực tiếp tục phát triển. Vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, cao su, mỳ, sâm Ngọc Linh, rau, hoa xứ lạnh được hình thành. Các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực cũng đã có bước phát triển đúng định hướng đề ra: diện tích cao su 74.898ha, cà phê 16.227ha, rau hoa quả xứ lạnh 70ha (tăng 36ha so với cùng kỳ)...

Đến nay, toàn tỉnh có 11 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiểu thủ công nghiệp được thành lập, trong đó có 8 cụm công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp đi vào hoạt động.

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã có 55 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1.471 tỷ đồng, trong đó có 26 dự án đang hoạt động với số vốn thực hiện là 479,67 tỷ đồng. Số lượng lao động tham gia làm việc tại khu kinh tế này khoảng 1.508 người.

Đặc biệt, Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh đã được thông qua, theo đó dự kiến đến năm 2020, tỉnh có ít nhất 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 3 vùng sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 77,1 triệu USD, tăng 18,6% kế hoạch và tăng 22% so với năm 2015. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cà phê nhân, tinh bột sắn, cao su thô, sản phẩm từ gỗ…

Cao su thô là một trong những mặt hàng xuất khẩu tăng. Ảnh: V.N

 

Hoạt động tín dụng khá ổn định. Tổng vốn huy động toàn địa bàn đến 31/12/2016 ước đạt 11.320 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2015. Việc chấp hành tốt các quy định về mức lãi suất và triển khai linh hoạt các hình thức huy động phù hợp nên đầu tư tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng vẫn được người dân ưu tiên lựa chọn. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2016 ước đạt 20.325 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015; tỷ lệ nợ xấu ước khoảng 0,96% vào cuối năm 2016. Hoạt động thu đổi, mua bán bằng ngoại tệ, kinh doanh vàng trên địa bàn được quản lý chặt chẽ.

Xí nghiệp chế biến gỗ Trung Tín. Ảnh: L.S

 

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế, thời gian qua tỉnh đã tập trung vào công tác hoàn thiện hệ thống quy hoạch, cơ chế chính sách; huy động các nguồn lực tổng hợp đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm nhằm tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động.

Phân xưởng may của Xí nghiệp May Kon Tum. Ảnh: L.S

 

Công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá thông tin, danh mục dự án thu hút đầu tư tiếp tục được đổi mới. Chỉ số PCI của tỉnh năm 2015 tăng 4 bậc so với năm 2014. Tỉnh thường xuyên rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập dự án và chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các nhà đầu tư tâm huyết và đầy đủ thủ tục theo quy định; chỉ đạo rút ngắn thời gian, giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đầu tư. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án với tổng vốn đăng ký trên 1.779 tỷ đồng...

Tổng quan kinh tế của tỉnh năm 2016 có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa sáng, như tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch; chất lượng tăng trưởng kinh tế và việc tái cơ cấu kinh tế một số ngành, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Sản phẩm có giá trị gia tăng và có hàm lượng công nghệ cao còn thấp. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn chỉ đạt 1.750 tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán và đạt 85,2% so với năm 2015. Tổng nợ đọng xây dựng cơ bản còn 636,427 tỷ đồng. Hoạt động của thành phần kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn, số đơn vị thành lập mới còn hạn chế...

Năm 2017, được dự báo kinh tế tỉnh tiếp tục đà phục hồi ổn định với mức tăng trưởng cao hơn năm 2016; chỉ số giá tiêu dùng tăng chậm và ít có khả năng đột biến; ba vùng kinh tế động lực và các ngành dịch vụ tiếp tục được chú trọng phát triển… sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực và là động lực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Dương Lê

Chuyên mục khác