Bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021-2025

18/03/2024 09:04

Ngày 18/3, ông Nguyễn Thanh Mân- Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết, dự án Bến xe mới phía Bắc thành phố Kon Tum vừa được UBND tỉnh bổ sung vào Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 116/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Bến xe hiện nay trong nội thành thành phố Kon Tum. Ảnh: HL

 

Mục tiêu là đầu tư xây dựng bến xe mới phía Bắc thành phố Kon Tum, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. Dự án có quy mô 15.967m2; công suất 650 xe/ngày đêm; tổng mức đầu tư khoảng 18 tỷ đồng. Địa điểm đầu tư thuộc phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công bố công khai nội dung Quyết định 116 trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng phụ biểu mô tả dự án thu hút đầu tư để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

Hồng Lam

Chuyên mục khác