Bộ Nội vụ kiểm tra Chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kon Tum

09/11/2017 13:43

Sáng 9/11, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Thị Tuyết Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, phương án triển khai thực hiện.

Tính đến nay, 100% số xã hoàn thành Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 13/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 26 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí; 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn tỉnh 10,35 tiêu chí/xã.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, chất lượng hoạt động được nâng lên; quyền và vai trò làm chủ của người dân được đề cao; vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở nông thôn được tăng cường; an ninh trật tự ở nông thôn được giữ vững, anh sinh xã hội ngày càng đảm bảo; các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa, vệ sinh môi trường đã được quan tâm và ngày càng hoàn thiện.

Tuy nhiên, việc thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đó là: toàn tỉnh có 54/86 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, an toàn khu; 2/10 huyện thuộc huyện 30a; nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới có nơi còn chưa cao, vẫn còn tình trạng một bộ phận dân cư có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước; kinh tế hợp tác ở nông thôn có phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế...

Tại buổi làm việc, tỉnh Kon Tum kiến nghị Bộ Nội vụ rà soát, tham mưu Thủ tướng Chính phủ quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, địa vị pháp lý của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp; xem xét, quy định cụ thể biên chế tối thiểu làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối và chế độ phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp đặc thù.

Đồng chí Võ Thị Tuyết Thu phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Tuyết Thu đề nghị các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần phải được duy trì và nâng cao các tiêu chí; tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

Các cấp, các ngành trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới; củng cố bộ máy tổ chức thực hiện chương trình tại cơ sở; tổ chức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới đi thăm quan một số mô hình điển hình về xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh thành có điều kiện tương đồng với tỉnh mình trong cả nước...

Trước đó, ngày 8/11, đoàn đã đi kiểm tra và làm việc tại xã Hà Mòn (huyện Đăk Hà) - xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Tin, ảnh: Quang Định

Chuyên mục khác