62.475 hộ còn dư nợ vốn vay tín dụng chính sách

29/07/2016 14:43

Chiều 27/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh họp phiên thường kỳ quý II/2016. Đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn tỉnh hiện có 224 thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH, trong đó cấp tỉnh có 12 thành viên, cấp huyện có 212 thành viên. Trong 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ NHCSXH tỉnh đạt hơn 1.771 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 86% kế hoạch vốn Trung ương giao. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 62.475 hộ còn dư nợ vốn vay tín dụng chính sách. Các chương trình chính sách xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực…

Với những biện pháp phối hợp tuyên truyền, vận động thu nợ, củng cố và kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn của các thành viên Ban đại diện HĐQT và NHCSXH tỉnh, chất lượng tín dụng của NHCSXH tỉnh tiếp tục được nâng cao, tổng số nợ quá hạn, nợ khoanh còn 13,5 tỷ đồng, giảm 2,8 tỷ đồng so với năm 2015.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hải đề nghị: Ban đại diện HĐQT các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở; rà soát đánh giá lại các chương trình cho vay, tập trung kiểm tra và giải quyết những vướng mắc về vốn vay, nợ quá hạn; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn để nguồn vốn ưu đãi tín dụng đến tay hộ nghèo, các đối tượng chính sách và phát huy được hiệu quả nguồn vốn… Chi nhánh NHCSXH tỉnh làm việc với Sở Tài chính để tăng nguồn vốn chính sách; giải ngân nguồn vốn cho vay theo Nghị định 75 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020 trong bảo vệ phát triển rừng, chăn nuôi; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ…

LS

Chuyên mục khác