Tương quan lực lượng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

05/05/2024 15:36

Trong chiến dịch này, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã huy động khoảng 55.000 cán bộ, chiến sĩ của các đại đoàn chủ lực.
 

Theo QĐND

Chuyên mục khác