[INFOGRAPHICS] Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

20/06/2024 12:58

Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và cuộc sống của người chăn nuôi.
 

Theo VGP

Chuyên mục khác