[INFOGRAPHIC] Xây dựng Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

24/09/2023 06:45

Với gần 8.000 lễ hội trên cả nước, Bộ tiêu chí là cơ sở để ban tổ chức các địa phương áp dụng thống nhất các giải pháp, tôn vinh các giá trị văn hóa một cách lành mạnh, an toàn và hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống.

Đây là cơ sở để Ban Tổ chức lễ hội địa phương áp dụng thống nhất các giải pháp trong tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng môi trường văn hóa lễ hội.

Có 9 tiêu chí chung và 9 tiêu chí cụ thể, trong đó 9 tiêu chí cụ thể sẽ quy định rõ về trách nhiệm thực hiện gồm: Cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, ban tổ chức lễ hội, cơ sở cung ứng dịch vụ, người tham gia lễ hội.

 

Theo TTXVN

Chuyên mục khác