[INFOGRAPHIC] Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2024

02/01/2024 18:04

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Dưới đây là thông tin chi tiết về tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2024.
 
 

Theo NDO

Chuyên mục khác