[INFOGRAPHIC] Từ 1/7/2024, thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em được thực hiện ra sao?

15/03/2024 13:12

Luật Căn cước 2023 lần đầu tiên quy định cấp thẻ Căn cước cho trẻ em từ 1/7/2024. Trong đó, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi sẽ được làm Căn cước nếu có nhu cầu; từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước.
 

Theo VOV

Chuyên mục khác