[INFOGRAPHIC] Trợ giúp NKT, trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng

30/06/2021 17:16

Sở GD-ĐT vừa ban hành Kế hoạch (số 55-KH/SGDĐT, ngày 28/6/2021) triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật (NKT), trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng (PHCN) cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng trong việc phối hợp, triển khai công tác giáo dục hòa nhập ở các cấp học, hỗ trợ NKT được đến trường tham gia giáo dục hòa nhập.

 

TS

Chuyên mục khác