[INFOGRAPHIC] Triển khai thực hiện Nghị quyết 68/2021/NQ-CP

20/07/2021 13:19

Ngày 19/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2456/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

TS

Chuyên mục khác