[INFOGRAPHIC] Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

23/08/2021 20:52

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên khai sinh là Võ Giáp (bí danh: Văn). Đồng chí sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Theo nhandan.vn

Chuyên mục khác