[INFOGRAPHIC] Tiểu sử Thủ tướng Võ Văn Kiệt

22/11/2022 10:10

Đồng chí Võ Văn Kiệt là người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén. Đồng chí đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước.
 

 

Theo nhandan.vn

Chuyên mục khác