[INFOGRAPHIC] Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý

12/01/2024 06:09

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ban hành ngày 7/12/2023 của Chính phủ quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý.
 

Theo VGP

Chuyên mục khác